Lovačka udruga "ZAVELIM" - Roško Polje

Info

LOVAČKA UDRUGA "ZAVELIM" - ROŠKO POLJE
Roško Polje 80247 

Tel.: +387 63 897521; +385 98 980 3260; +387 63 357 690
Email: lu.zavelim@gmail.com

Transak. račun: 3382302200505679 - UniCredit banka 
Devizni račun: BA39 3382 3048 6315 2575; Core Broj  25022166 UniCredit


LOVAČKA UDRUGA "ZAVELIM" - ROŠKO POLJE
Roško Polje 80247  
Tel.: +387 63 897521; +385 98 980 3260; +387 63 357 690
Email: lu.zavelim@gmail.com 
Transak. račun: 3382302200505679 - UniCredit banka  
Devizni račun: BA39 3382 3048 6315 2575; Core Broj  25022166 UniCredit

Copyright © Mabunta 2016.
Create a website